Nastavení

Níže prosím popište problémy s touto obrazovkou. Vše co je zde v obrázku aktivní by mělo být i v mobilní aplikaci aktivní.

Přihlásit se: Po kliku v aplikaci, vyskoči okno pro zadání kódu. Ten najdete ve svém profilu.

Automaticky aktualizovat: Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude se cesta vždy automaticky aktualizovat a seznam nejbližších cest automaticky stahovat, pokud budete připojeni k internetu.

Smazat: Smaže všechny cesty uložené v telefonu.

Preferovat GPS: Pokud je zaškrtnuto aplikace bere souřadnice výhradně z GPS zařízení.

Mapa: Je aktivní pokud zrušíte zaškrtnutí preferovat GPS a klikem se Vám zobrazí mapa. Dlouhým stiskem pak zvolíte ručne místo na mapě podle kterého má aplikace řadit cesty.