Databáze skal - oblast: Bořeň

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy


Přístup:Vlakem do železniční stanice Bílina - Kyselka (trať č. 130). Odtud po silnici směrem Most. Pod svahem Bořeně zabočit vlevo po cestě k "Chatě pod Boření". Kolem chaty po turistické cestě vedoucí k vrcholu (přístup k Západnímu a Jižnímu prostoru). Nebo cestou, která zatáčí za chatou vlevo a obchází celý masív Bořeně (přístup ke Cvičné stěně a Stěně nebes a dále pak ke stezce, která nás dovede až pod Severní stěnu). Přímo z Bíliny vedou na Bořeň také dvě turistické značené cesty - viz mapa KČT České středohoří - západ, měř. 1 : 50 000. Autem lze odbočit přímo pod Boření ze silnice č. 13 (Most - Bílina) vpravo za odpočívadlem. Silnice nás dovede až na dvě menší parkoviště u Bořeňské chaty. Zde je také možnost občerstvení. Oblíbená je též hospůdka Skalní sklep v nedalekých Liběšicích. Stanování je zatím tolerováno na prostorné louce pod Jižní stěnou. Vydatný pramen pitné vody je asi 300 m na jih od tábořiště (50°31'23.695"N, 13°45'59.966"E) . I sem je možné přijet autem z obce Chouč, ze které odbočíte na polní cestu vedoucí směrem k Bořeni.
Popis:Rozsáhlá skalní oblast celostátního významu. Převažují dlouhé výstupy všech obtížností. V Severním prostoru jsou několikadélkové výstupy velehorského rázu, a to většinou vyšší obtížnosti. V poslední době přibyla k velkému množství starších spárových výstupů i řada stěnových výstupů v podobě nových cest či volných přelezů původně technických cest. Většina klasických a nových cest je osazena expanzními kruhy nebo nýty. Přesto je nutné mít i vlastní jistící prostředky (friendy, vklíněnce atd.).
Skobování je samozřejmě zakázáno. Bořeň (539 m n.m.) je místo dalekého rozhledu a tvoří výraznou dominantu zdejšího kraje, viditelnou již z dalekého okolí. Nalézá se na (Z) okraji Českého středohoří asi 2 km na jih od Bíliny. Jeho relativní výška nad krajinou je až 300 m. Z jeho vrcholu jsou jedinečné rozhledy do nitra Českého středohoří a na hradbu Krušných hor. Bořeň je národní přírodní rezervací a platí zde různá omezení a zákazy. Celý Východní prostor a část Severního prostoru (od Stěnového pilíře až po Starou cestu na Severní pilíř) je pro horolezce zcela uzavřen. Totéž platí i o Bílinské jehle ve svazích Západního prostoru.Omezené lezení (od 1.9. do 31.1.) je v pravé polovině Severního pilíře (od Staré cesty vpravo), Severní stěně, Ostré věžičce a ve východní stěně Poledního pilíře. Lezení bez omezení je v pravé části Poledního pilíře (od cesty Metla po Sestupovou), na Biskupskou stolici a v celém Západním a Jižním prostoru. I v těchto prostorech je však nutné dodržovat klid a pořádek. K přístupu pod jednotlivé skalní útvary zásadně používat označené horolezecké stezky nebo slanění.
Skálu vyvřelého tělesa (lopolitu obnaženého denudací) tvoří znělec, resp. nefelinický fonolit. Je to šedozelenavá hornina, jemnozrnná, velmi tvrdá s ostrohranným odlomem. Vznikl neovulkanickou činností v třetihorách, která se odhaduje od konce oligocénu a počátku miocénu do poloviny miocénu (před 25 až 12 mil. lety). Znělcové magma vytvořilo v oslabeném podloží krystalinika typické podpovrchové kupy (lakolity a lopolity). Ty pak byly denudací obnaženy do dnešní podoby. Sloupcovitá odlučnost této horniny vytváří na Bořeni velké množství věžovitých a blokovitých útvarů. Proto se zde nachází nepřeberné množství spárových a komínových výstupů. V převážné většině pevná skála dosahuje u některých útvarů výšky přes 100 m. Nejpevnější skály jsou v Jižním prostoru, kde bývá na jaře a na podzim příjemné teplo, v létě však leckdy nesnesitelné vedro. V méně lezených sektorech a zejména v návětrném Západním prostoru, je skála lámavá.

Přehled sektorů

SektorPočet skal
Jižní prostor13
Severní prostor7
Východní prostor4
Západní prostor15