Databáze skal - sektor: Perštejnské skály

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastStřední Poohří


Popis: Rozsáhlá skalní oblast s delšími výstupy. Skály se nacházejí zejména na levém břehu Ohře mezi Bočí a Perštejnem. Masívy jsou tvořeny drobnozrnnou, jemnozrnnou dvojslídnou ortorulou, nazývanou oharecká rula (oharecký granulit), spadají k řece kolmými, až 40 metrů vysokými stěnami s orientací na jih. Na úpatí některých masívů je patrná denudace protékající řekou, o čemž svědčí četné převisy. Charakter: stěnové lezení v pevné skále po ostrých lištách, masívy mají kvádrovitou, místy deskovitou odlučnost. Jištění: Hlavní masív, Skalky a Věž jsou fixně zajištěny nýty. Jednotlivé cesty končí převážně až na vrcholcích skal a všechny osazené nýty je tudíž nutno považovat za postupové.
přístup: Nejlépe z železniční stanice Perštejn, možno taktéž z Boče, podél levého břehu Ohře.
Přístup k sektoru: Nejlépe z železniční stanice Perštejn, možno taktéž z Boče, podél levého břehu Ohře.
Materiál: Ortorula

Přehled skal

SkálaPočet cest
Bezejmenná0
Borová0
Břichatec0
Buková stěna0
Buldok0
Dolní key west0
Drápek0
Druhý hřeben0
Gorila0
Hadí tlama0
Horní key west0
Horní terasa0
Hříbek0
Jáchymovský kámen0
Jižní stěna0
Kazatelna0
Království divočiny0
Kvačíky0
Levý pilíř1
Mufloní skalky0
Nalezenec0
Netopýrek0
Ohří útes0
Orlí hnízdo0
Osamocená0
Pěšák0
Potůčková0
Pravý pilíř0
První hřeben0
Převislý blok0
Samotář0
Sekera0
Skalky6
Stěna u uřvané báby0
Špalek, puklá0
Tajná skála0
The nose0
Třetí hřeben0
Věž ve svahu0
Viper0
Východní stěna0
Západní stěna0
Zběh0
Ztracenka0
Zvěd0

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří