Databáze skal - sektor: Bílý kříž

státstátČeská republika Česká republika
regionregionJižní Morava
oblastoblastJevišovická pahorkatina

Omezení: Lezecká činnost je omezená na období 1.7.-1.2. z důvodů hnízdění dravců.
Popis: Hodně dobrá a opomíjená oblast u hranic s Rakouskem. Výška nejvyšší stěny dosahuje až 40 m. Skály jsou složené z ruly či jemnozrnné ortoruly. Cesty poskytují velmi rozmanitý charakter lezení a jsou zajištěny borháky tudíž vlastní dojišťování friendy a smycemi není nutné.

Skály se dělí do tří sektorů - stěna Dezertérů, Tora Bora a hlavní stěna Pohraniční stráže. Na stěně Dezertérů se nachází 9 cest 4-5 UIAA, na Toře 20 cest 3-7 UIAA a nejmohutnější Pohraničák nabízí 35 cest 4-7 UIAA.


Přístup k sektoru: Od Znojma přes Vranov nad Dyjí a dále na Stálky, u řeky Dyje na křižovatce odbočit směrem doleva na Uherčice, přejet most přes Dyji a dále ještě cca 1 km, kde je po levé straně silnice malá kaplička, zde lze zaparkovat mimo silnici. Za kapličkou pěšky po lesní cestě cca 80 metrů nahoru a pak doleva stále po lesní cestě cca 800metrů, zde se cesta přibližuje k břehu řeky Dyje a po cca 100 metrech je po pravé straně 50 m vysoká skála.
Materiál: Rula

Přehled skal

SkálaPočet cest
Bílý kříž0
Stěna dezertérů10
Stěna pohraniční stráže34
Tora bora21