Databáze skal - sektor: Hasištejnské skály

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastKrušné hory


Popis: Rozsáhlá skalní oblast v Prunéřovském údolí v blízkosti hradu Hasištejn. Některé skalní útvary se nalézají uvnitř přírodní památky Kokrháč. Jedná se o skalní útvar Mnich a skály v hřebeni pod ním. Na těchto skalách je OVK zakázáno používat magnezium. Skála je převážně tvořena jemnozrnnou dvojslídnou až biotitickou ortorulou.
Přístup k sektoru: Ze silnice číslo 13 (Chomutov–Klášterec n/O.) odbočíme do Nové Vísky a dále asi 3km proti proudu Prunéřovského potoka k malé přehrážce na Prunéřovském potoce. Po obou stranách údolí se v těchto místech nalézají skalní útvary.

Přehled skal

SkálaPočet cest
Bukový masív0
Čkait0
Delfín0
Dolní kámen0
Hlavní masív0
Hřebeny0
Jeskyňka0
Jizerský blok0
Kokrháč0
Kolos0
Kolová0
Kolumbovo vejce0
Koutová0
Křemenná věž0
Křižák0
Kuželík0
List0
Mnich0
Na konečné0
Obrazovka0
Osamělá skála0
Osamělá věž0
Pevnost0
Pilířová0
Pilířová stěna0
Pracovní monolit0
Rozlámaná0
Řadová0
Sazínek0
Skála nad nádrží0
Skály pod hradem0
Skály u silnice0
Smrková0
Sosnová0
Terčovka0
Trapulka0
Trojče0
Turistická0
Viklan0
Vrcholová0
Vyhlídka0
Výří skála0

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří