Databáze skal - sektor: Jezerka

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastKrušné hory


Popis: Rozsáhlá skalní oblast, lze zde najít jak krátké výstupy, tak i lehčí několikadélkové hřebeny a žebra. Místo dalekého rozhledu, 6km SV od Jirkova. Skály jsou tvořeny dvojslídnou ortorulou, středně až hrubě zrnitou. Skalní útvary jsou převážně žebra a masívy vyčnívající ze svahů Jezerky a jsou ukryty v bujné vegetaci. Orientace ve skalách je velmi obtížná. Skála je převážně lámavá.
Přístup k sektoru: Z Jirkova po silnici do Vysoké Pece, odtud po bývalé silnici č.13 až pod úpatí Jezerky. Zde odbočíme podél Červeného potoka k hájovně. Od hájovny vede stezka k vrcholu. Vede nejprve do západního úbočí a pak se stáčí do jižních svahů, kde obchází několik skalních hřebenů. Přístup k vrcholu je také možný po lesní cestě od zámku Jezeří.


Přehled skal

SkálaPočet cest

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří