Databáze skal - sektor: Medvědí skála

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastKrušné hory


Popis: Skalní oblast místního významu. Je to oblast dalekých výhledů. Jedná se o několik skalních bloků roztroušených uprostřed vývratové planiny. Skálu tvoří dvojslídná až biotitická žula, která místy přechází do okaté ortoruly.
Přístup k sektoru: Nejsnazší přístup je po silnici Jirkov - Hora sv. Kateřiny, kde před odbočkou na Malý Háj odbočíme na Lesnou. Odtud dále po lesní cestě cca 2 km ke skalám.

Přehled skal

SkálaPočet cest
Poslední skála0
Skála se srubem0
Skály u triangulačního bodu0

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří