Databáze skal - sektor: Sfingy u Měděnce

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastKrušné hory


Popis: Místo dalekého rozhledu do krušnohorského podhůří a na masív Doupovských hor. Jedná se o skalní masív a dvě lehce přístupné věže (hlavy Sfingy) cca 1 km na (JV) od Měděnce. Stěny jsou orientované na jih a jejich údolní výška je do 20 m. Sfinga byla vyhlášena za chráněný přírodní útvar. Skobování, natož vrtání je zakázáno.
Skálu tvoří dvojslídná až biotitická okatá rula. Nejtěžší cesty vedou v plotnách po živcových okách.
Asi 60 m nad zákrutou i v samotné zákrutě silnice se nacházejí lomy s několika výstupy V. Hajného.Další menší skalka zvaná Pekárna se nalézá těsně pod silnicí asi 100 m západně od Sfingy.
Horní lom je tvořen okatými dvojslídnými rulami s intruzemi jemnozrnných muskovitických ortorul. Lom v zákrutě je tvořen převážně jemnozrnnými dvojslídnými až muskovitickými ortorulami s lavicovitou odlučností.
Přístup k sektoru: U kostela v Měděnci odbočíme po silnici na Kláštereckou Jeseň. Asi po 800 m spatříme v zákrutě Sfingu. Nachází se zde odpočívadlo zbudované KČT v r. 2000.

Přehled skal

SkálaPočet cest
Dolní lom0
Horní lom0
Krb8
Malá sfinga14
Pekárna5
Sfinga4

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří