Databáze skal - sektor: Vejprtské skály

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastKrušné hory


Popis: Nachází se cca 1 km (S) od vlakového nádraží. Jedná se převážně o skalní masívky rozprostřené na lesní mýtině a v lese podél ní v bezprostřední blízkosti státní hranice se SRN. Výška masívků je většinou do 7 m, výjimečně až 12 m. V předválečných dobách bylo skalní městečko významným výletním místem Vejprtska se spletí upravovaných chodníčků, jejichž zbytky jsou v terénu dodnes místy patrny.
Skálu tvoří migmatitická ortorula, místy s výraznými živcovými oky (porfyroblasty). Kvádrovitá až deskovitá odlučnost je zvýrazněna podél břidličnatosti horniny. Lezení je zde různorodé. Jsou tu jak kolmé stěnky s lištami a ostrými trhlinami, tak plotnové stěnky s lezením po "živcových okách" s "rajbunkovými" výlezy na vrchol.
Přístup k sektoru: Přístup je od nádraží ve Vejprtech doleva po silnici až do míst, kde silnice odbočuje k nemocnici. Zde se dáme doleva polní cestou, která se blíží ke státní hranici a která nás cca po 5 min. dovede k prvnímu skalnímu útvaru.

Přehled skal

SkálaPočet cest
Bochník0
Dlouhý okraj0
Dolní kámen0
Horní kámen0
Hradba0
Kámen pod cestou0
Lovecká věž4
Minivěž0
Schody0
Stěna0
Střecha0

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří