Databáze skal - sektor: Vlčí kámen

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastKrušné hory


Popis: Kolem 15 m vysoké skály na ploše asi 100x100 m. Hornina: Oranžově hnědý až žlutohnědý středně zrnitý ryolitový ignimbrit s hojnými (kolem 40 %) krystaloklasty křemene, K-živců a plagioklasu, s nehojným biotitem a vzácně zcela resorbovanými tmavými minerály, pravděpodobně pyroxeny. Základní hmota je velmi jemnozrnná s výraznou planovitroklastickou strukturou.
Přístup k sektoru: 1) Z obce Mikulov po modré turistické značce až k rozcestníku (1,2 km), doleva asi 300 m ke skalám. Cesta vede téměř po vrstevnici.
2) Z obce Střelná nebo Mstišov (přes silnici 27 Dubí - Osek) po modré turistické značce do kopce (1,5 km) přes koleje ke stavení. U stavení vpravo zářezem do kopce (bývalá turistická) asi 500 m, nebo dále 1,5 km po modré až k rozcestí a doprava 300 m ke skalám. Tato cesta je mnohem delší a "náročnější".

Přehled skal

SkálaPočet cest
Hadí skála0
Vlčí kámen0
Vlčice0
Vlk0

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří