Databáze skal - sektor: Jakubova skála (Krkavčí stěna)

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastStřední Poohří


Popis: Skály jsou silně lámavé a tvoří ji soustava svislých, málo členěných pilířů.
Přístup k sektoru: Z Klášterce nad Ohří po červené tur. značce vedoucí přes řeku Ohři ( pramen Evženky ) do Lestkova. Zhruba po 1,5 km se cesta stáčí doleva do sedélka mezi kopci Lestkov a Mravenčák. Zde odbočíme doleva azimutem do svahu a vystoupíme bujnou vegetací až na vrchol Mravenčáku.

Přehled skal

SkálaPočet cest

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří