Databáze skal - sektor: Pramenáč

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastKrušné hory


Popis: Malé skupinky skalek v Krušných horách kousek od Mikulova (cca 17 km od Teplic). Vhodné pro boldering spojený s výletem. Výška kolem 5 m. Některé výstupy jsou vyznačeny šipkou. Hornina: Oranžově hnědý až žlutohnědý středně zrnitý ryolitový ignimbrit s hojnými (kolem 40 %) krystaloklasty křemene, K-živců a plagioklasu, s nehojným biotitem a vzácně zcela resorbovanými tmavými minerály, pravděpodobně pyroxeny. Základní hmota je velmi jemnozrnná s výraznou planovitroklastickou strukturou.
Přístup k sektoru: Pěšky od chaty Vitiška směrem k chatě Mikuláška (50 m) po asfaltce, na rozcestí prostřední štěrkovou cestou do mírného kopce (vlevo asfaltka na Cínovec, vpravo zelená turistiká do Dubí). Po asi 1,5 km jsou od cesty vidět červené skalky.

Přehled skal

SkálaPočet cest

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří