Databáze skal - sektor: Děvínské polesí - Hamr na Jezeře

státstátČeská republika Česká republika
regionregionLužické hory
oblastoblastOstatní sektory Lužických hor


Popis: Pískovcové skály v oblasti tvoří křemenné pískovce jizerského souvrství (střední až svrchní turon), obvykle velmi slabě litifikované, jemnozrnné až středně zrnité, ojediněle i hrubozrnné, které směrem k jihovýchodu postupně vykliňují na úkor mocnosti jemnozrnných vápnitých pískovců.
Reliéf: Má charakter plošiny s četnými nápadnými, tvarově charakteristickými a navzájem odlišnými vrcholy. Plošina je na severozápadě (u Ploučnice) ve výši kolem 320 m, podél jihovýchodního okraje území se zvedá souvislým, avšak proměnlivě strmým stupněm téměř o 100 m (linie vrchů Brada - Ostrovské vrchy - Kalich - Novinská hůrka - Ocasovský vrch). Elevace jsou tří typů: (1) výrazně protažené ve směru pozlenitových žil (Kozí hřbet, Hamerský Špičák a Děvín), (2) kupolovité (Velký a Malý Jelení vrch, Chratenský kopec), (3) mají charakter tabulových hor a svědeckých kopců (Dlouhý a Široký kámen, Stohánek). Pískovcové výchozy jsou koncentrovány na svahy elevací a do nečetných roklí členících terénní stupeň pod plošinou Ostrovských vrchů. Na hřbetech jsou ojedinělá uskupení skalních věží ve tvaru zdí (Zářivá a Jedová věž na Kozím hřbetu, Děvínská věž na Hamerském Špičáku, skalní zeď na Chrastenském vrchu). Skalní města v úzkém smyslu pojmu nejsou vyvinuta. Částečnou výjimku tvoří uzavřené údolíčko Skalního divadla, na jehož bočních hřebenech stojí asi deset izolovaných skalních věží, většinou protáhlého, zdi podobného tvaru. Jedna z nich je perforována skalní branou. Na vrcholu této skály je částečně vyvětralá, přímá, velmi pravidelná, vodorovně uložená trubice tvořená několik centimetrů silnou vrstvou železivce. Průměr útvaru je kolem 40 cm, délka zachovalého úseku 450 cm. Nedaleko jsou další podobné trubicovité železité inkrustace.
autor textů a foto: Pavel Bechyně Kýsa
Přístup k sektoru: Obec Hamr na Jezeře se nachází cca 20 km vzdušnou čárou východně od okresního města Česká Lípa.
Nejbližší vlaková stanice Mimoň je vzdálena cca 12 km.
Možnost neplaceného parkování v těsné blízkosti knihovny (do 20 m).
Materiál: Pískovec

Přehled skal

SkálaPočet cest
Bobek1
Borový hrot (Štětináč)2
Borový plátek (Štěničník)3
Děvínská palice3
Děvínská věž9
Ergátus1
Hodinář4
Hřib8
Chrastenská stěna2
Jedová věž16
Kafr3
Kavčí skála13
Kyselá věž2
Malá kavčí skála9
Mijnheer3
Narozeninová věž1
Palice4
Palohlavská věž3
Písková věž2
Přizděná věž4
Rourák4
Stolička4
Strážce stolové hory2
Strážovská věž1
Široký kámen2
Švarcvaldská brána13
Trpaslík4
Uprchlík4
Uranová věž6
Velbloud3
Velbloudice3
Velký jelení vrch7
Věž kravího dolu (Podvršská věž)4
Zářivá věž20
Zběh1