Databáze skal - sektor: Kotvina

státstátČeská republika Česká republika
regionregionSeverozápadní Čechy
oblastoblastStřední Poohří


Popis: Středně velká skalní oblast. Převažují delší výstupy, těžší jsou fixně zajištěny. Nachází se na levém břehu Ohře, pod zříceninou Šumburk, mezi Kláštercem nad Ohří a Perštejnem. Skalní masívy spadají k řece kolmými, až převislými stěnami, s maximální výškou 35 m a orientací převážně na jih. Skály jsou tvořeny drobnozrnnou až jemnozrnnou dvojslídnou ortorulou. Masív Kotviny má kvádrovitou, místy deskovitou odlučnost a oproti Perštejnu je výrazněji rozpukán. Mnoho výstupů vede přes volné bloky!
Charakter: Převažuje lezení po šikmých a rovných římsách s ostrými zlomovými hranami.
Jištění: fixní jištění je osazeno jen v těžšších cestách
Přístup k sektoru: Po turistických značkách z nádraží ČD v Perštejně, nebo Klášterce nad Ohří.

Přehled skal

SkálaPočet cest
Bloky16
Cestář8
Hlavní masív11
Horní patro I0
Horní patro II3
Hravý kámen3
Kladívko3
Soukromá skála6
Šikmá stěna12
Zelený masív6

Sektor je zmíněn v průvodci: Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří
Horolezecký průvodce Krušné hory a Střední Poohří