Databáze skal - sektor: Čertova ruka

státstátČeská republika Česká republika
regionregionČeský ráj
oblastoblastHruboskalsko


Popis: Skalní masív, osídlený již asi 5000 let př. n. l. Na začátku letopočtu bylo na tomtéž masivu germánské hradiště.

Monumentální skály nikoho nenechávají v klidu: "... byly zde nalezeny velmi cenné keltské artefakty. Pomineme-li možnost keltského pokladu, tak nám z toho vychází významné kultovní místo. Náš předpoklad je, že toto místo sloužilo jako rituální obětiště. Jako další možnost, jenž nevylučuje tu první, ba dokonce mohlo plnit obě dvě funkce zároveň, je poradní místo (ještě se teoretizuje o možnosti školícího centra adeptů druidského učení)."
O takových místech referuje Caesar ve svých zápiscích o válce galské: "V určitou dobou zasedají druidové k soudu na posvěceném místě. ... Sem se sejdou odevšad všichni, kdo mají nějaké spory, a poslušně podrobují se jejich nálezům a rozsudkům...".

Materiál: Pískovec

Přehled skal

SkálaPočet cest
Čertovy věžičky2
Malá bašta9
Sypká3
Šourek1
Šourkova věž20
Velká bašta14

Sektor je zmíněn v průvodci: Hruboskalsko II. díl
Hruboskalsko II. díl